19 abr 2013

Concurso Fotográfico “Dálle Vida ao teu Patrimonio”

Cartel do concurso realizado por Iria López Baltar, a quen agradecemos a súa colaboración

Dado que o día 18 de abril, foi declarado polo ICOMOS día internacional dos Monumentos e Sitios, a Facultade de Historia de Ourense convoca o I Concurso Fotográfico: Dalle vida ao teu Patrimonio.
Consulta aquí as bases

¿Qué tipo de fotos buscamos?
Como unha sorte de homenaxe ao día internacional dos monumentos e sitios, na súa faceta patrimonial e educativa, convidámosvos a participar neste concurso que ten como obxectivo “revitalizar” o noso patrimonio cultural e arqueolóxico a través da fotografía.
A nosa intención é reunir fotos que amosen os monumentos e sitios con xente recreando diversas actividades relativas á vida deses lugares ao longo da súa historia:
• As fotografías acompañaranse dun pé ou comentario creado polo mesmo autor que se inscriba no concurso.
• Só se permite una obra por participante.

¿Quen pode participar?
• O concurso está aberto a calquera persoa de calquera idade que sinta respecto e atracción pola Historia e os seus bens patrimoniais.
• A participación no concurso implica a aceptación de todas as bases.
Concurso Fotográfico “Dalle Vida ao teu Patrimonio”

Emprego das fotos por parte da Facultade de Historia
• Os participantes responderán persoalmente da lexítima titularidade da obra, así como do seu carácter orixinal e inédito.
• As obras participantes no concurso poderán ser exhibidas pola Facultade de Historia nas exposicións que se organicen nos seguintes anos á resolución do concurso.
• Os concursantes ceden todos os dereitos á Facultade de Historia da Universidade de Vigo.

Especificacións
• O formato fotográfico será non menos de 300 ppm.
• Todas as fotografías deberán ser orixinais e estar libres de dereitos que poidan detentar terceiros.
• Documentación a entregar:
o Un sobre co seudónimo do remitente, no interior incluirá un DVD coa fotografía dixitalizada e unha fotografía impresa (detrás desta deberá figurar tamén o pé de foto e o seudónimo do autor), e un texto breve referente á obtención, contido, explicación científica, técnicas empregadas e manipulación da fotografía.
o Outro sobre pechado co nome, apelidos, dirección, teléfono de contacto e correo electrónico do autor.

• Lugar de presentación:
o Persoalmente na secretaría administrativa da Facultade de Historia – Edificio de Ferro - Campus Universitario - 32004 Ourense.
o Por correo postal á citada dirección.
Concurso Fotográfico “Dalle Vida ao teu Patrimonio”

Prazo
• A data límite para a aceptación das foto-relatos será o día 20 de maio.
Xurado
• O xurado estará formado pola decana, un membro do PDI, un membro do PAS e un estudante.
• A xuízo do xurado, poderá declararse o concurso deserto.
• Os membros do xurado non poderán presentarse ao concurso.
• O fallo será inapelable e publicarase o 27 de maio.

Exposición e divulgación
• Coa selección das obras presentadas realizarase unha ou varias exposicións durante o ano seguinte á resolución do concurso. Esta exposición poderá cancelarse dependendo do número e calidade das obras presentadas.
• As obras presentadas poderanse divulgar a través da web, da páxina de Facebook ou do blog da Facultade de Historia.
Premios
• Primeiro premio: un disco duro externo, de 750 gb con interfaz usb 3.0.
• Tres accésits (por determinar).

Organización
• O incumprimento das obrigas que impoñen as presentes bases poderá ser motivo de revogación dos beneficios desta convocatoria.

Para calquera dúbida podedes contactar coa Secretaría do Decanato da Facultade de Historia no teléfono 988 387 200 (horario de 8:30 a 14:30) ou enviando un e-mail a sdefho@uvigo.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario