9 may 2013

Programa de Voluntariado da Facultade de Historia de Ourense

A Facultade de Historia de Ourense ven de potenciar a súa participación nas accións de voluntariado, coa oferta dun conxunto de programas especialmente referidos á intervención cultural, na perspectiva dun Humanismo implicado na acción social.
Esta vontade colaborativa se materializará próximamente no primeiro evento dun dos Programas de Voluntariado desenvolvidos, denominado
Sonoridades no Tempo.


Entre os obxectivos deste programa están:

- Dar a coñecer os contextos e valores básicos da nosa tradición musical e patrimonio cultural.
- Aprender a desenvolverse cos demais e participar en actividades en grupo con actitudes solidarias e tolerantes.
- Gozar da audición de obras musicais de diferentes estilos e procedencias como forma de comunicación e como educación cultural e como pracer persoal.
- Analizar obras musicais como exemplos da creación artística, do contexto histórico e do patrimonio cultural, recoñecendo as intencións e funcións que teñen co fin de aprecialas e relacionalas cos gustos e valoracións propios.
- Acercarse de forma intuitiva aos xéneros e elementos básicos da forma musical, estimulando a escoita activa.
- Participar en actividades musicais fora dos contextos máis formais (conservatorios, salas de concertos).
- Participar nas actividades musicais con actitude aberta, amosando interese e respecto.
- Sensibilizar cara ao comportamento grupal e as normas para asistir a un concerto 

1º Evento
Data: 29 de maio de 2013
Hora:16:30-18:30
Lugar: Aula de música. 3º pranta do Edificio de Ferro

Se trata dunha sesión didáctica con música en vivo, proxeccións de imaxes e comentarios. Se escoitarán catro ámbitos musicais diferentes e con compositores de distintas nacionalidades, coa presentación dunha serie de proxeccións que facilitan a comprensión das pezas e da súa conexión có pasado. Está dirixido ao ciclo de maiores, pero a actividade é aberta. Estará coordinada por Celia Adrián Rodríguez e Laura Rodicio Pereira


REPERTORIO

ü“Cantiga” (2006, obra para acordeón e electroacústica) de A. E. Côpes
ü“Romance” (2001, obra para acordeón) de F. Angelis
üGnosienne nº 1” (1890, transcripción para acordeón) de E. Satie
üMelodia” (1979, obra para acordeón) de T. Hosokawa
ü
Aurélio Edler-Côpes, compositor brasileiro (coa súa formación no territorio español), Frank Angelis e Erik Satie compositores franceses e Toshio Hosokawa, compositor xaponésNo hay comentarios:

Publicar un comentario